Kontakt

Kontakt do biura

74 816 37 24

serwis@sot24.com.pl

57-240 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Kolejowa 44

Zgłaszanie awarii

+48 694 477 220

serwis@sot24.com.pl

Masz pytanie?

Jeżeli jesteś zainteresowany przeglądem swoich bram, prosimy o kontakt z wybranymi Koordynatorami, dedykowanymi do danego województwa, w którym są zamontowane urządzenia.

Przeglądy urządzeń – Zachód

Województwo: Dolnośląskie / kod 5

+48 728 941 224

przeglady.zachod@sot24.com.pl

Przeglądy urządzeń – Południe

Województwo: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Opolskie / kod 4,3

+48 694 477 219

przeglady.poludnie@sot24.com.pl

Przeglądy urządzeń – Wschód

Województwo: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie/ kod 0,1,8

+48 882 189 873

przeglady.wschod@sot24.com.pl

Przeglądy urządzeń – Północ

Województwo: Wielkopolskie, Lubuskie, Zachodnio-Pomorskie / kod 6,7

+48 538 615 343

przeglady.polnoc@sot24.com.pl

Przeglądy urządzeń – Centrum

Województwo: Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie / kod 2,9

+48 538 079 526

przeglady.centrum@sot24.com.pl

Części

oferty.wschod@sot24.com.pl

+48 880 596 030

oferty.centrum@sot24.com.pl

+48 880 599 745

oferty.poludnie@sot24.com.pl

+48 728 416 627

oferty.zachod@sot24.com.pl

+48 880 599 745

Service On Time

Service On Time
57-240 Kamieniec Ząbkowicki
ul. Kolejowa 44