Chcemy zagwarantować naszym Klientom możliwie jak najszybsze dotarcie na miejsce awarii i przywrócenie urządzenia do stuprocentowej sprawności. Dlatego regularnie zwiększamy liczbę naszych ekip serwisowych, gęsto pokrywających mapę całego kraju. Obecnie posiadamy 29 własnych ekip serwisowych stacjonujących w 12 miastach w Polsce.